MUDr. Soňa Hajduk PhD.

Doterajšia prax

2002-2003: sekundárna lekárka IV. Internej kliniky FNLP Košice, cirkulantka povinnej nástupnej absolventskej prax
2003 – doteraz: lekárka Kliniky dermatovenerológie UNLP Košice, odborná asistentka LF UPJŠ Košice
2009: EU špecializácia v odbore dermatovenerológia
2010: udelenie vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“


Členstvo v profesných inštitúciách

·         členka SLK (Slovenská Lekárska Komora)

·         členka SDVS (Slovenská dermatovenerologická spoločnosť)

·         členka SSEDK (Slovenská Spoločnosť Estetickej Dermatológie a Kozmetiky)

·         podpredseda pracovnej skupiny Mladých dermatológov


Licencie, certifikáty

·         licencia SLK pre výkon samostanej praxe, odborného zástupcu, poskytovania

·         poradenských služieb dermatovenerólgie

·         aplikácia botulotoxínu

·         chemický peeling

·         aplikácia výplňových materiálov, kyseliny hyaluronovej

·         lasery v odbore dermatológia

·         aplikácia mezonití

·         aplikácia vyýplňových materiálov PLURYAL

·         injekčná aplikácia mezoterapie PLURYAL

·         RayLife

·         HYDRA BEAUTY

·         DUET RF, POWERSHAPE, JET CLEAR, COOLSHAPING

·         BISON MEDICAL

·         VITAL INJECTOR, DUET RF

·         TRIO XT, PRISTINE, STARVAC L300, STARVAC SP2

·         LUCID Q-PTP

·         LUCID LY

·         RIGENERA


Ďalšie

·         pravidelná účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach (Florencia, Mníchov, Ženeva, Atény, Soul, Berlín, Roterdam, Krakow)

·         publikačná aktivita (vedecké a populárno-vedecké články)

·         účasť na vystúpeniach v médiách (rozhlas, televízia)


Obľúbené výroky
·         Vždy ma prekvapí, akú malú časť nášho života zaberajú skutočne významné okamžiky, ktoré potom osvetlia celú našu budúcnosť.

·         Follow your bliss.