MUDr. Peter Záhorec, PhD

MUDr. Peter Záhorec, PhD

Doktor/Doctor

Špecializácia

Lekár v príprave v obore plastická chirurgia

Doterajšia prax

 • od 2011- doteraz : lekár - Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UNB

Vzdelanie

 • 2011: Lekárska fakulta UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo
 • 2015: Udelenie vedecko-akademickeho titulu „philosophiae doctor“

Licencie a certifikáty

 

 • drobné chirurgické zákroky, kožné biopsie a excízie
 • aplikácia botulotoxínu
 • chemický peeling
 • aplikácia výplňových materiálov, kyseliny hyaluronovej
 • aplikácia výplňových materiálov PLURYAL
 • injekčná aplikácia mezoterapie PLURYAL
 • plazmaterapia
 • VITAL INJECTOR,
 • Long Pulse Laser
 • CO2 frakčný laser,
 • Q-SWITCHED laser
 • DUET RF

Ďalšie

 • pravidelná účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach
 • publikačná aktivita v domácich a zahraničných odborných časopisoch