• MENU
cancel

MUDr. Zuzana Hrabovská, PhD

Špecializácia

Dermatovenerológ

Doterajšia prax

 • 2004 - doteraz: lekárka Kliniky dermatovenerológie UNLP Košice, odborná asistentka LF UPJŠ Košice

Vzdelanie

 • 2004: titl. MUDr. v odbore všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach
 • 2007: dokrorandské štúdium v odbore dermatovenerológia na UK v Bratislave
 • 2013: špecializácia v odbore dermatovenerológia 

Členstvo v profesných inštitúciách

 • členka SDVS (Slovenská dermatovenerologická spoločnosť)
 • členka SSEDK (Slovenská Spoločnosť Estetickej Dermatológie a Kozmetiky)

Licencie, certifikáty

 • chemický peeling
 • aplikácia výplňových materiálov, kyseliny hyaluronovej
 • lasery v odbore dermatológia
 • dermatoskopia v praxi
 • aplikácia mezonití
 • aplikácia vyýplňových materiálov PLURYAL
 • injekčná aplikácia mezoterapie PLURYAL
 • RayLife
 • BISON MEDICAL
 • VITAL INJECTOR, DUET RF
 •  TRIO XT, PRISTINE, STARVAC L300, STARVAC SP2
 • LUCID Q-PTP
 • HYDRA BEAUTY

Ďalšie

 • pravidelná účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach (Istanbul, Dublin, Praha,...)
 • publikačná aktivita (vedecké články) 

Obľúbené výroky

 • Tajomstvom úspechu je mať vždy svoj cieľ.
 • Nikdy sa nehanbi za niečo, čo je správne; rozhodni sa , čo je podľa teba dobré a drž sa toho.

 

 

Objednajte sa Objednajte sa
cancel

Potvrdzujeme Váš termín

13. 2. 2018 13:30 - Resurfacing tvár(30min)

Tešíme sa na Vás

Zatvoriť